top of page

Warunki

Zamiar :

Portal internetowy służy do reklamowania i sprzedaży naszych towarów i usług oraz prezentacji naszej firmy

§ 1 Zakres
Obowiązują wyłącznie nasze warunki sprzedaży. Warunki klienta odbiegające od naszych warunków sprzedaży są nieważne.

§ 2 Zawarcie umowy
Zamówienie jest wiążące. Możemy je przyjąć według własnego uznania w ciągu 2 tygodni poprzez wysłanie towaru lub potwierdzenie zamówienia.

§ 3 Prawo do odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do anulowania zamówienia w ciągu 7 dni roboczych dla klientów z Austrii i 14
dni roboczych dla klientów z zagranicy na wycofanie po otrzymaniu towaru.

1. Zamówienie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy nie zostanie anulowane w ciągu 7 dni roboczych dla klientów z Austrii lub 14 dni roboczych dla klientów z Niemiec po otrzymaniu towaru. Okres rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu dostawy towaru.
2. Terminowy zwrot towaru do nas w tym terminie jest wystarczający do zachowania terminu odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu już dokonanych płatności za dostawę towaru.
4. W przypadku odstąpienia jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanego towaru na własny koszt.
5. Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeżeli towar uległ pogorszeniu, zniszczeniu lub nie ma możliwości zwrotu towaru i Klient ponosi odpowiedzialność za te okoliczności, tj. w przypadku umyślnego działania lub niedbalstwa.
6. Towar musi być zwrócony nieużywany i w nowym stanie wraz z oryginalną fakturą.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy artykułów higienicznych oraz artykułów używanych w strefie intymnej, a także maści i olejków, jeżeli nie znajdują się już w oryginalnym opakowaniu.

§ 4 Zastrzeżenie zmiany ceny/produktu i dostawy
Obowiązują aktualne ceny wraz z podatkami plus określone koszty wysyłki. Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania zamówień na towary od klientów i nierealizowania ich w przypadku ich braku. W takim przypadku niezwłocznie powiadomimy Cię o tym i zwrócimy Ci płatność.

§ 5 Płatność i dostawa
Dostarczamy odpłatnie  lub za pobraniem plus koszty wysyłki określone w formularzach zamówienia. Wysyłka towaru wraz z odpowiednim ubezpieczeniem na wskazany przez klienta adres dostawy odbywa się w imieniu i na rachunek klienta. Ryzyko utraty i uszkodzenia przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru spedytorowi, spedytorowi lub Österreichische Post AG.
Staramy się w miarę możliwości dotrzymać ogłoszonych przez nas terminów dostaw. Terminy dostaw nie są gwarantowane, nawet jeśli zostały przez nas potwierdzone. Trudności w dostawie spowodowane okolicznościami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, w tym ewentualne opóźnienia dostaw ze strony naszych dostawców, uprawniają nas do wydłużenia czasu dostawy lub odstąpienia od umowy. Roszczenia odszkodowawcze klienta z powodu opóźnienia lub braku dostawy są w każdym przypadku wykluczone.

§ 6 Zastrzeżenie własności
Zastrzegamy sobie własność dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu.

§ 7 Gwarancja
Obowiązuje ustawowy okres rękojmi. Ten sam okres dotyczy również roszczeń o odszkodowanie za szkody wtórne, o ile nie dochodzi się do roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego. Roszczenia o odszkodowanie za szkody bezpośrednie i/lub pośrednie są wykluczone, chyba że jesteśmy winni umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Aby dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiedzialności, należy przedłożyć oryginał faktury.
Za produkty innych firm odpowiadamy wyłącznie w ramach gwarancji udzielonej przez danego producenta.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość sprzedawanych przez nas produktów, ani za dopuszczalność wprowadzania ich do obrotu w kraju miejsca dostawy wskazanego przez klienta. W każdym przypadku nasza odpowiedzialność jest ograniczona do dwukrotności odpowiedniej wartości zamówienia.

§ 8 Koszty wysyłki
Obowiązują koszty wysyłki podane na stronie internetowej. Zobacz także § 5.

§ 9 ochrona danych
Wykorzystujemy Twoje dane dotyczące zamówienia wyłącznie do przetwarzania i przetwarzania Twojego zamówienia.

§ 10 Wybór prawa
Tylko prawo austriackie. Wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o sprzedaży.

§ 11 Różne
Sprzedajemy wyłącznie produkty zgodne z prawem austriackim. Zamiast cen są nasze dotychczas obowiązujące ceny sprzedaży. Z zastrzeżeniem błędów typograficznych i drukarskich.

bottom of page