top of page

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do anulowania zamówienia w ciągu 7 dni roboczych dla klientów z Austrii i 14
dni roboczych dla klientów z zagranicy na wycofanie po otrzymaniu towaru.
1. Zamówienie staje się skuteczne tylko wtedy, gdy nie zostanie anulowane w ciągu 7 dni roboczych dla klientów z Austrii lub 14 dni roboczych dla klientów z Niemiec po otrzymaniu towaru. Okres rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu dostawy towaru.
2. Terminowy zwrot towaru do nas w tym terminie jest wystarczający do zachowania terminu odstąpienia od umowy.
3. W przypadku odstąpienia jesteśmy zobowiązani do zwrotu już dokonanych płatności za dostawę towaru.
4. W przypadku odstąpienia jesteś zobowiązany do zwrotu otrzymanego towaru na własny koszt.
5. Klient jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, jeżeli towar uległ pogorszeniu, zniszczeniu lub nie ma możliwości zwrotu towaru i Klient ponosi odpowiedzialność za te okoliczności, tj. w przypadku umyślnego działania lub niedbalstwa.
6. Towar musi być zwrócony nieużywany i w nowym stanie wraz z oryginalną fakturą.
7. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy artykułów higienicznych oraz artykułów używanych w strefie intymnej, a także maści i olejków, jeżeli nie znajdują się już w oryginalnym opakowaniu.

bottom of page